Skip to content

Periodic report for the first quarter of 2023. | Raport okresowy za I kwartał 2023 roku.

Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the “Company”, “Issuer”) hereby encloses the content of the periodic report for the first quarter of 2023.

Legal basis:
§ 5 section 1 point 1 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and Periodic Information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market”.

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

149304-black-pearl-s.a-quarter-1-2023-v-20230512-pdf

149305-black-pearl-sa-raport-kwartalny-i-kwartal-2023-v-20230512-pdf

149306-eco-milan-rzis-i-kwartal-2023