Skip to content

Periodic report for the fourth quarter of 2023. | Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.

Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the “Company”, “Issuer”) hereby encloses the content of the periodic report for the fourth quarter of 2023.

Legal basis:

  • 5 section 1 point 1 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and Periodic Information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market”.

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:

  • 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

156498-black-pearl-sa-raport-iv-kwartal-2023-v-20240214-f