0 USD
Wartość portfela Black Pearl S. A.
Stan portfela: 4 412 687 454,3503 MCAN
247804200 PLN
Kapitalizacja Black Pearl S. A.
COIN MARKET CAP MCAN | USDT
0.1
FOREX USD | PLN
3.7407

WYZNACZMY NOWE HORYZONTY INWESTYCJI

0 USD
Wartość portfela Black Pearl S. A.
Stan portfela: 4 412 687 454,3503 MCAN
0 PLN
Kapitalizacja Black Pearl S. A.
COIN MARKET CAP MCAN | USDT
0.1
FOREX USD | PLN
3.7407

Wyznaczmy nowe horyzonty inwestycji

ECO SYSTEM

POCZYTAJ O MCAN WORLD

Monety Srebrne MCAN

Zobacz w jaki sposób Mcan staje się światową kryptowalutą

PULS
BIZNESU

Wirtualny rejs Black Pearl Capital S.A.

MCAN TRAIN

Pociąg “MCAN COIN” wjeżdża na perony!

Giełda
LATOKEN

Zobacz poczynania kryptowaluty MCAN w czasie rzeczywsitym na giełdzie Latoken

Cyfrowe
EURO

Cyfrowe euro coraz bliżej. Lagarde chce wzmocnienia systemu płatniczego

Giełda
CoinTiger

Waluta MCAN staje się już coraz bardziej popularna. Sprawdź jej poczynania na giełdzie CoinTiger

SPÓŁKA AKCYJNA

Newconnect

BLACK PEARL S.A. realizuje strategię polegającą na dokonywaniu oportunistycznych transakcji na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek (Miś). Nasza strategia inwestycyjna zakłada aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełowej.

Kurs Black Pearl S. A.

RAPORTY EBI/ESPI

The Issuer’s Management Board announces the commencement of quotation of the MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange “DIGIFINEX” in April this year, which, according to the ranking of the “COINPAPRIKA.COM” portal, is in the TOP 10 world exchanges.Zarząd Emitenta informuje o rozpoczęciu w kwietniu b.r. notowań waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdzie Walut Cyfrowych “DIGIFINEX” która, według rankingu portalu “COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowych giełd.

Black Pearl S.A. informs about the introduction in April this year MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange “DIGIFINEX” which, according to the

RB_ASO: DECENTRALIZING MCAN COIN. Management Board of Black Pearl S.A. received information from MEDICAN Ltd. about the total sale by this entity of the issued MCAN COIN tokens – in the amount of 5,000,000,000 (five billion). The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many trading operations. MCAN COIN has become a NON-CENTRAL CURRENCY as of the date of this announcement.ZDECENTRALIZOWANIE WALUTY MCAN COIN. Zarząd Black Pearl S.A. powziął od Spółki MEDICAN Ltd informację o całkowitej wyprzedaży przez ten podmiot wyemitowanych tokenów MCAN COIN – w ilości 5.000.000.000 sztuk (pięć miliardów). Zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN zostały na skutek przeprowadzenia wielu operacji handlowych całkowicie zdecentralizowane. MCAN COIN, z dniem niniejszego ogłoszenia, stał się WALUTĄ NIECENTRALNĄ.

Management Board of Black Pearl S.A. received information from the company MEDICAN Ltd. about the total sale by 09/04/2021, MCAN COIN tokens issued by this

Black Pearl S.A. granted a loan for the construction of factory – in the amount of EUR 0,5 million, to the company “Medicancoin Greece Ltd” – in which it holds a 25% of stake. The aim is to finance the acquisition of a building permit for a Marijuana Pharmaceutical Products Factory. Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki na budowę Fabryki – w wysokości 0,5 miliona Euro, spółce “Medicancoin Greece Ltd” – w której posiada 25% udziałów. Celem jest sfinansowanie pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany.

Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki celowej greckiemu podmiotowi “Medicancoin Greece Ltd.” na sfinansowanie procesu pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany. Pożyczka

Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulat BLACK PEARL S.A.

Zarząd Emitenta podjął decyzje o wyksięgowaniu z aktywów bilansu wszelkich zdarzeń ekonomicznych waluty cyfrowej, prezentacja waluty cyfrowej odbywa się na kontach pozabilansowych ksiąg rachunkowych. Celem

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com