Skip to content

Announcement on convening the Ordinary General Meeting for June 29, 2023. | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023r.

The Management Board of the company under the name of Black Pearl Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (“Company”, “Issuer”), informs about the convening of the Ordinary General Meeting of the Company for June 29, 2023, which will start at 8:00 at the premises of the Paweł Orłowski Notary’s Office, at ul. gen. Józefa Zajączka 8 in Warsaw (01-522).

The Issuer encloses the content of the announcement, draft resolutions, as well as a template of the power of attorney form and a template of the form for exercising the right to vote by proxy. The documents can also be downloaded from the Issuer’s website www.blackpearlcapital.pl

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godz. 8:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski, przy ul. gen. Józefa Zajączka 8 w Warszawie (01-522).

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także wzór formularza pełnomocnictwa oraz wzór formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.blackpearlcapital.pl

152056-z-001-20230629-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz

152057-z-002-20230629-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os-fizyczna

152058-z-003-20230629-black-pearl-wzor-poa-na-zwz-os-prawna

152059-z-004-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika

152060-z-005-bpc-zwz-projekty-uchwal