Skip to content

Convening of an Extraordinary General Meeting on December 21st, 2023. | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2023 r.

Management Board of Black Pearl S.A. (“Issuer”, “Company”) hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Issuer on December 21st 2023 at 10:00 in the premises of the Notary Office Paweł Orłowski, at gen. Józefa Zajączka 8 in Warsaw (01-522 Warsaw).

Enclosed is the full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting, draft resolutions and a specimen form for voting at the General Meeting by proxy.

Legal basis:
4 sec. 2 point 1, point 2 and point 3 of Appendix 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”.

Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2023 r., na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski, przy ul. gen. Józefa Zajączka 8 w Warszawie (01-522 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

155601-z001-20231221-ogloszenie-o-zwolaniu-nwz

155602-z002-20231221-nwz

155603-z003-20231221-projekty-uchwal-nwz

155604-z004-20231221-blackpearl-wzor-poa-na-nwz-osprawna

Z004-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsPrawna

155605-z005-20231221-blackpearl-wzor-poa-na-nwz-osfizyczna

Z005-20231221-BlackPearl-wzór-PoA-na-NWZ-OsFizyczna