RAPORTY EBI/ESPI

Black Pearl S.A. granted a loan for the construction of factory – in the amount of EUR 0,5 million, to the company “Medicancoin Greece Ltd” – in which it holds a 25% of stake. The aim is to finance the acquisition of a building permit for a Marijuana Pharmaceutical Products Factory. Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki na budowę Fabryki – w wysokości 0,5 miliona Euro, spółce “Medicancoin Greece Ltd” – w której posiada 25% udziałów. Celem jest sfinansowanie pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany.

Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki celowej greckiemu podmiotowi “Medicancoin Greece Ltd.” na sfinansowanie procesu pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany. Pożyczka

Change in the presentation of the digital currency MCAN COIN belonging to BLACK PEARL S.A. in the accounting books, consisting in the exclusion of all units of this currency from tangible, intangible and legal assets due to the lack of clear legal regulat BLACK PEARL S.A.

Zarząd Emitenta podjął decyzje o wyksięgowaniu z aktywów bilansu wszelkich zdarzeń ekonomicznych waluty cyfrowej, prezentacja waluty cyfrowej odbywa się na kontach pozabilansowych ksiąg rachunkowych. Celem

Nabycie Spółki celowej „Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o.” realizującej projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW, z jednoczesnym uruchomieniem programu MCAN Benefit dla małych i średnich inwestorów. Acquisition of the special purpose BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Emitent nabył udziały reprezentujące 49 proc. kapitału zakładowego

ECO SYSTEM

Inwestorzy znaleźli nisze na giełdzie. Gra toczy się o miliardy. BLACK PEARL S. A. jest prekursorem najnowszych światowych trendów ekonomicznych . Na rynku kapitałowym dochodzi

Giełda COINSBIT rozpoczęła notowania oraz wymianę bezpośrednią waluty cyfrowej MCAN. Giełda Walut Cyfrowych „COINSBIT” jest w czołówce platform rynku kryptowalut. To krok niezbędny w kierunku nadania płynności posiadanych przez BLACK PEAR S.A środków. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

W nawiązaniu do Raportu ESPI 9/2021 z dnia 12 marca 2021r.Black Pearl S.A. informuje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coinna Giełdzie Walut Cyfrowych “COINSBIT”.

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o umożliwieniu po raz pierwszy w historii wymiany bezpośredniej EURO na walutę cyfrową MCAN coin poprzez rozpoczęcie notowań na Giełdzie Walut Cyfrowych „COINSBIT”. Debiut – 17.03.2021 roku. Jest to krok niezbędny aby umo BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Black Pearl S.A. przekazuje informuje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na Giełdzie Walut Cyfrowych “COINSBIT”. Giełda “COINSBIT” umożliwia bezpośrednią wymianę waluty cyfrowej MCAN