Skip to content

Periodic report for the third quarter of 2022 | Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the “Company”, “Issuer”) hereby encloses the content of the periodic report for the third quarter of 2022.
Legal basis:
§ 5 section 1 point 1 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and Periodic Information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market”.

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

146116-black-pearl-s.a-quarter-3-report-2022-v-20221114-f

146117-black-pearl-s.a-raport-kwartalny-iii-2022-v-20221114-f

146118-bilans-eco-milan

146119-rzis-092022eco-milan

146120-bilans-09-2022-red-pharma

146122-rachunek-zyskow-i-strat-09-2022-miesieczny

146123-rachunek-wynikow-energa-plus