Skip to content

Periodic report for the fourth quarter of 2022. | Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.

Management Board of Black Pearl S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the “Company”, “Issuer”) hereby encloses the content of the periodic report for the fourth quarter of 2022.
Legal basis:
§ 5 section 1 point 1 of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and Periodic Information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market”.

Company representatives:
Arkadiusz Trela – President of the Management Board

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Trela – Prezes Zarządu

 

147204-black-pearl-s.a-quarter-4-2022-v-20230213-f

147205-black-pearl-s.a-raport-kwartalny-iv-kwartal-v-20230213-f-1

147206-bilans-12-2022red-pharma

147207-rachunek-zyskow-i-strat-12-2022-red-pharma

147208-bilans-2022eco-milan

147209-rzis-2022eco-milan

147210-rachunek-wynikow-energa-plus