Skip to content

Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022.

Management Board of Black Pearl S.A. (“Issuer”, “Company”) hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Issuer on September 28th 2022 at 9:30 in the premises of the Notary Office Leszczyńska Orłowski Notariusze Spółka Partnerska., at ul. Wspólna 70 in Warsaw.

Enclosed is the full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting, draft resolutions and a specimen form for voting at the General Meeting by proxy.

Legal basis:
4 sec. 2 point 1, point 2 and point 3 of Appendix 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”.

Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28.09.2022r na godzinę 9:30 w lokalu Kancelarii Notarialnej Leszczyńska Orłowski Notariusze Spółka Partnerska., przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

001 20220928 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

002 20220928 nwz-liczba-glosow-i-akcji

003 20220928 projekty-uchwal-nzw

004 20220928 black-pearl-wzor-poa-na-nwz-os.-prawna

005 20220928 black-pearl-wzor-poa-na-nwz-os.-fizyczna