Skip to content

Changes in the Supervisory Board of Black Pearl S.A. Zmiany w Radzie Nadzorczej Black Pearl S.A.

Management Board of Black Pearl S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”, “Company”) with its registered office in Warsaw, informs that on September 28th, 2022, in the presence of Paweł Orłowski, notary public, running a notary office in Warsaw at ul. Wspólna 70, an Extraordinary General Meeting was held, which recalled Mr. Mirosław Szczepański from the position of a Member of the Supervisory Board.

The Management Board of the Company would like to thank Mr. Mirosław Szczepański for his involvement in the Supervisory Board.

Legal basis:

  • 3 clause 1 point 7) of Appendix No. 3 to the Regulations of the Alternative Trading System “Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market”.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. (dalej “Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 września 2022 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Szczepańskiego.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Mirosławowi Szczepańskiego za jego zaangażowanie w Radzie Nadzorczej.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.