The Issuer’s Management Board announces the commencement of quotation of the MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange “DIGIFINEX” in April this year, which, according to the ranking of the “COINPAPRIKA.COM” portal, is in the TOP 10 world exchanges.Zarząd Emitenta informuje o rozpoczęciu w kwietniu b.r. notowań waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdzie Walut Cyfrowych “DIGIFINEX” która, według rankingu portalu “COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowych giełd.

Black Pearl S.A. informs about the introduction in April this year MCAN COIN digital currency on the Digital Currency Exchange “DIGIFINEX” which, according to the ranking of the “COINPAPRIKA.COM” portal, is in the TOP 10 world exchanges.
Systemic activities enable full utilization of MCAN COIN in the global system as a value carrier used for the purpose of exchange for goods and services.
Management Board of Black Pearl S.A. considers the information material due to an event affecting the liquidity of the MCAN COIN digital currency.

Black Pearl S.A. informuje o wprowadzeniu w kwietniu b.r. waluty cyfrowej MCAN COIN na Giełdę Walut Cyfrowych “DIGIFINEX” która, według rankingu portalu “COINPAPRIKA.COM”, znajduje się w TOP 10 światowych giełd.
Systemowe działania umożliwiają pełne użytkowe wykorzystanie waluty MCAN COIN w systemie globalnym jako nośnika wartości używanego w celach wymiany za dobra i usługi.
Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na zdarzenie mające wpływ na płynność waluty cyfrowej MCAN COIN .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com