RB_ASO: DECENTRALIZING MCAN COIN. Management Board of Black Pearl S.A. received information from MEDICAN Ltd. about the total sale by this entity of the issued MCAN COIN tokens – in the amount of 5,000,000,000 (five billion). The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many trading operations. MCAN COIN has become a NON-CENTRAL CURRENCY as of the date of this announcement.ZDECENTRALIZOWANIE WALUTY MCAN COIN. Zarząd Black Pearl S.A. powziął od Spółki MEDICAN Ltd informację o całkowitej wyprzedaży przez ten podmiot wyemitowanych tokenów MCAN COIN – w ilości 5.000.000.000 sztuk (pięć miliardów). Zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN zostały na skutek przeprowadzenia wielu operacji handlowych całkowicie zdecentralizowane. MCAN COIN, z dniem niniejszego ogłoszenia, stał się WALUTĄ NIECENTRALNĄ.

Management Board of Black Pearl S.A. received information from the company MEDICAN Ltd. about the total sale by 09/04/2021, MCAN COIN tokens issued by this entity – in the total amount of 5,000,000,000 _five billion_ pieces.
The resources of the MCAN COIN digital currency have been completely decentralized as a result of many commercial operations carried out by MEDICAN LTD.
MCAN COIN, as of the date of this announcement, is a NON-CENTRAL CURRENCY.
MCAN COIN no longer has a relationship with the Issuer of the currency, which has lost the possibility of any market influence on this currency and using it in a way other than utility only.
Currently, the public market is a 100% exclusive user of the MCAN COIN digital currency, freed from central influence.

Zarząd Black Pearl S.A. powziął informacje od Spółki MEDICAN Ltd. o całkowitej wyprzedaży do dnia 09.04.2021 roku, wyemitowanych przez ten podmiot tokenów MCAN COIN – w ilości całkowitej 5.000.000.000 _pięć miliardów_ sztuk.
Zasoby waluty cyfrowej MCAN COIN zostały, na skutek przeprowadzenia przez MEDICAN LTD wielu operacji handlowych, całkowicie zdecentralizowane.
MCAN COIN, od dnia niniejszego ogłoszenia jest WALUTĄ NIECENTRALNĄ.
MCAN COIN nie posiada już związku z Emitentem waluty, który utracił możliwości jakiegokolwiek oddziaływania rynkowego na tą walutę oraz wykorzystywania jej w inny sposób niż użytkowy .
Obecnie rynek publiczny jest w 100% wyłącznym użytkownikiem – uwolnionej od centralnego wpływu, waluty cyfrowej MCAN COIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com