Black Pearl S.A. granted a loan for the construction of factory – in the amount of EUR 0,5 million, to the company “Medicancoin Greece Ltd” – in which it holds a 25% of stake. The aim is to finance the acquisition of a building permit for a Marijuana Pharmaceutical Products Factory. Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki na budowę Fabryki – w wysokości 0,5 miliona Euro, spółce “Medicancoin Greece Ltd” – w której posiada 25% udziałów. Celem jest sfinansowanie pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany.

Black Pearl S.A. udzieliła pożyczki celowej greckiemu podmiotowi “Medicancoin Greece Ltd.” na sfinansowanie procesu pozyskania pozwolenia na budowę Fabryki Wyrobów Farmaceutycznych z Medycznej Marihuany. Pożyczka została udzielona na okres sześciu miesięcy.
Emitent posiada 25% udziałów greckiego podmiotu “Medicancoin Greece Ltd.”, który to otrzymał od Władz Grecji koncesję na uprawę, budowę fabryki i przetwarzanie medycznej marihuany zawierającej kannabinoidy _THC_. Treść udzielonej koncesji została opublikowana w dzienniku ustaw Republiki Greckiej z dnia 06.08.2020 r. w arkuszu nr 3278. Określa rodzaj, areał oraz sposób uprawy marihuany o właściwościach m.in. antyrakowych, uśmierzających ból i łagodzących dolegliwości neurologiczne.
Pierwsza transza w wysokości 150.000 EUR została już przekazana przelewem na konto beneficjenta.
Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną.Black Pearl S.A. granted a special-purpose loan to a Greek entity “Medicancoin Greece Ltd.” to finance the process of obtaining a building permit for the of a Medical Marijuana Pharmaceutical Products Factory. The loan is granted for a period of six months.
The Issuer owns 25% of the shares of the Greek entity “Medicancoin Greece Ltd.”, which received a license from the Greek authorities to cultivate, build a factory and process medical marijuana containing cannabinoids _THC_. The content of the granted concession was published in the Journal of Laws of the Greek Republic of August 6, 2020 in sheet no 3278. It determines the type, area and growing method of medical marijuana with properties such as anti-cancer, relieving pain and alleviating neurological ailments.
The first tranche of EUR 150,000 has already been transferred to the beneficiary’s account.
Management Board of Black Pearl S.A. considers the information relevant.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

UWAGA. WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY PRTFELI KRYPTOWALUTY W SERWISIE wallet.medicancoin.com

W wyniku decentralizacji kryptowaluty MCAN Coin uprzejmie informujemy, że działalność strony wallet.medicancoin.com z dniem 19.05.2021r. zostaje zakończona.

W ZWIĄZKU Z TYM 19 MAJA 2021 ROKU WSZYSTKIE PORTFELE ZAŁOŻONE NA TEJ STRONIE PRZESTANĄ DZIAŁAĆ.


Wszystkich użytkowników kryptowaluty MCAN Coin, posiadających portfele w w/w serwisie, prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości mail, która została wysłana do każdego z Was. transfer@medicancoin.com