Kategorie
Brak kategorii

Giełda COINSBIT rozpoczęła notowania oraz wymianę bezpośrednią waluty cyfrowej MCAN. Giełda Walut Cyfrowych „COINSBIT” jest w czołówce platform rynku kryptowalut. To krok niezbędny w kierunku nadania płynności posiadanych przez BLACK PEAR S.A środków. BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

W nawiązaniu do Raportu ESPI 9/2021 z dnia 12 marca 2021r.
Black Pearl S.A. informuje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin
na Giełdzie Walut Cyfrowych “COINSBIT”. Giełda “COINSBIT” umożliwia
bezpośrednią wymianę waluty cyfrowej MCAN coin za walutę Unijną EURO.

Black Pearl S.A samodzielnie zawarł umowę z COINSBIT na obrót walutą MCAN
coin. Systemowe działanie Spółki zmierza do umożliwienia pełnego użytkowego
wykorzystania MCAN coin. Waluta znajdująca się w zasobach Emitenta poprzez
swój rozwój i nabywczy charakter umożliwia obecnie wymianę w globalnej
skali tego środka na dobra i usługi. Notowanie na “Coinsbit” jest krokiem w
kierunku uproszczenia wymiany walut obiegowych. Pary notowane to USDt oraz
EUR.Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na
zdarzenie mające wpływ na poprawę płynności posiadanych przez Emitenta
znacznych ilości MCAN coin oraz rozpoczęcie drogi zmierzającej do
zdecentralizowania MCAN coin.https://www.coinsbit.io/