Zarząd Black Pearl S.A. informuje o umożliwieniu po raz pierwszy w historii wymiany bezpośredniej EURO na walutę cyfrową MCAN coin poprzez rozpoczęcie notowań na Giełdzie Walut Cyfrowych „COINSBIT”. Debiut – 17.03.2021 roku. Jest to krok niezbędny aby umo BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Black Pearl S.A. przekazuje informuje o rozpoczęciu notowań waluty cyfrowej MCAN coin na Giełdzie Walut Cyfrowych “COINSBIT”. Giełda “COINSBIT” umożliwia bezpośrednią wymianę waluty cyfrowej MCAN coin za walutę EURO.

Systemowe działanie Spółki zmierza do umożliwienia pełnego użytkowego wykorzystania MCAN coin. Waluta znajdująca się w zasobach Emitenta poprzez swój rozwój i nabywczy charakter umożliwia obecnie wymianę w globalnej skali tego środka na dobra i usługi. Notowanie na “COINSBIT” jest krokiem w kierunku wymiany gotówkowej bezpośredniej w automatach transakcyjnych ATM.Zarząd Black Pearl S.A. uznaje informację za istotną ze względu na zdarzenie mające wpływ na poprawę płynności posiadanych przez Emitenta znacznych ilości MCAN coin.

https://www.coinsbit.io/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *