Akwizycja Spółki z branży anty-COVID. MCAN coin waluta cyfrowa- została użyta do nabycia spółki produkującej certyfikowane wyroby medyczne do zwalczania KORONAWIRUSA. Produkty zarejestrowane, jako wyrób medyczny klasy I. Zgodne z normami : EN ISO 14971:20 BLACK PEARL S.A. (PLBLKPC00014)

Emitent podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 sierpnia 2020 roku zawarł umowę zakupu 1 305 000 akcji imiennych firmy RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A. Na mocy umowy skutecznie przeniesiono własność akcji stanowiących 22,5% ogółu kapitału akcyjnego uzyskując proporcjonalną ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Cena zakupionych akcji przy użyciu waluty cyfrowej MCAN wyniosła 501.923 MCAN coins i została zapłacona w dniu 05.08.2020r. po kursie 0,07 USD_t_.
RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A. – firma operująca na polskim i europejskim rynku farmaceutycznym. Aktualnie posiada w swojej ofercie 9 produktów certyfikowanych – przeznaczonych do walki z KORONAVIRUSEM.

Wyroby medyczny kl.1, zarejestrowane w URPL _Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych_
Wyroby biobójcze, zarejestrowane w RRPL _Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych_
Żele antybakteryjne CPNP 3297205 – rejestracja na EU w CPNP – Cosmetic Product Notification Portal – wykazujące skuteczne działanie anty COVID-19.

Dostępne produkty certyfikowane firmy RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A. z linii AntyCovid-19:

L.p. PRODUKTY linii ANTY COVID-19 NUMER REJESTRACJI PRODUKTÓW w URPL i CPNP
1. Maseczki medyczne ID 0075 5680 0125*
2. Maseczki medyczne JUNIOR ID 7647 0593 3283*
3. Fartuchy higieniczne ochronne jednorazowe ID 9819 0012 9861*
4. Fartuchy ochronne jednorazowe ID 3111 1971 5254*
5. Czepki ochronne typu beret jednorazowe ID 8642 9435 5849*
6. Czepki ochronne typu furażerka jednorazowe ID 3119 1793 8518*
7. Płyny do dezynfekcji rąk 0337/TP/2020**
8. Płyny do dezynfekcji powierzchni 1506/TP/2020**
9. Żele antybakteryjne CPNP 3297205***

*wyrób medyczny kl.1, rejestracja URPL _Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych_
** wyrób biobójczy, rejestracja w RRPL _Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych_
*** rejestracja na EU w CPNP – Cosmetic Product Notification PortalBLACK PEARL S.A. zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie minimalnie do 30% kapitału zakładowego RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A. jeszcze przed końcem 2020 roku.
Powodem wprowadzenia RED PHARMA LABORATORIES POLSKA S.A. do aktywów BLACK PEARL S.A. jest zgoda Zarządu przejmowanej Firmy na sprzedaż jej wyrobów przy użyciu waluty wirtualnej MCAN coin, której właścicielem w ilości około 4,9 mld sztuk jest Emitent.
W sytuacji Pandemii Światowej Zarząd BLACK PEARL S.A. jest zainteresowany akwizycją spółek biochemicznych oraz farmaceutycznych posiadających produkcję substancji wykorzystywanych do zapewniania ochrony anty-COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *