Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lipca 2020 BLACK PEARL S.A. BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

20-06-2020 10:07:33 | Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) 16 lipca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski , przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie 00-687.

  • GRZEGORZ BRZEZICKI – PREZES ZARZĄDU

Załączniki:

PELNOMOCNCITWO_BPC.pdf

BPC WALNE 16.07.2020 – ogłoszenie.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *