Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2019

Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2019 BLACK PEARL Spółka Akcyjna (PLBLKPC00014)

15-06-2020 23:32:11 | Roczny | EBI | 5/2020

Zarząd Black Pearl S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości
raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019, wraz z załącznikami, to
jest:

1/ jednostkowym sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2019;
2/ jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok 2019;
3/ wybranymi danymi finansowymi spółek zależnych za rok 2019;
4/ opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. – 6.3. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3
Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”

  • Grzegorz Brzezicki – Prezes Zarządu

Załączniki:

BPC_sprawozdanie zarządu z działalności 2019-sig.pdf

aktywa 2019.pdf

CF 2019.pdf

pasywa 2019.pdf

rzis 2019.pdf

sprawozdanie 2019 (1).pdf

sprawozdanie 2019 Reeco Nieruchomości sp z o.o.-min.pdf

sprawozdanie 2019 spk-min.pdf

sprawozdanie 2019.pdf

sprawozdanieEco Milan sp z o.o.-min.pdf

zzkw 2019.pdf

BLACK SA opinia za 2019 rok.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *