Zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A. BLACK PEARL CAPITAL S.A. (PLBLKPC00014)

14-07-2010 17:05:24 | Bieżący | ESPI | 4/2010

oRB_ASO: Zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.

PAP
Data: 2010-07-14

Firma: BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-14
Skrócona nazwa emitenta
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Temat
Zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Black Pearl Capital S.A. informuje, że otrzymał w dniu 13 lipca 2010 roku zawiadomienie
na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie
z którym Privilege Capital Management S.A. _dalej: “PCM”_ w dniu 8 lipca 2010 r.
dokonał transakcji nabycia 750.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Black Pearl
Capital S.A. _w transakcjach na rynku NewConnect_, w wyniku czego PCM przekroczył
próg 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Black Pearl Capital S.A.
Przed powyższymi transakcjami PCM posiadał 8.250.000 akcji Spółki, co stanowiło 19,88%
udziału w kapitale zakładowym i 19,88% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Po powyższych transakcjach PCM posiada 9.000.000 akcji Spółki, co stanowi 21,69% udziału
w kapitale zakładowym i 21,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, PCM nie wyklucza zwiększenia lub
zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-036 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
K.K. Baczyńskiego 1
_ulica_ _numer_
_22_ 412 60 46 _22_ 412 60 47
_telefon_ _fax_
bpc@blackpearlcapital.pl
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-07-14 Jacek Woźniakowski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BLACK PEARL CAPITAL S.A.
Tytul Zmiana w strukturze akcjonariatu Black Pearl Capital S.A.
Sektor
Kod 00-036
Miasto Warszawa
Ulica K.K. Baczyńskiego
Nr 1
Tel. (22) 412 60 46
Fax (22) 412 60 47
e-mail bpc@blackpearlcapital.pl
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2010-07-14
Rok biezacy 2010
Numer 4
adres wwwSerwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2017 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *